• U kunt uw kind aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of het sturen van een e-mail
 • Bij de aanmelding volgt een kort telefonisch onderhoud om uw aanmelding te bespreken.
 • Na iedere afspraak ontvang u een factuur……Of per mail. Betaling dient vervolgens     plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie, ben ik genoodzaakt om het tarief door te berekenen.
 • De coachings/therapie gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dat eerst met u bespreken en daarna met derden.
 • De coach/therapeut kent een verplichting tot inspanning. Dit betekent dat zij alle   kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • De coach/therapeut is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • De coach/therapeut is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvinden. Zo nodig ondersteunt de coach/therapeut u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • De coach/therapeut is niet aansprakelijk voor de schade welke ontstaat of ontstaan is tijdens, voor of na de spiegeltraining(met hond) en is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen.  De coach/therapeut heeft de inspanningsverplichting voor een goed verloop van de spiegeltraining.
 • Vlak voor of tijdens de spiegeltraining worden geen alcohol of stimulerende middelen genuttigd.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met de coach/therapeut zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
  Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan schakelen we een tussenpersoon in.
 • Door je aan te melden bij de coach/therapeut word je verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.